SẢN PHẨM MỚI
Túi PVC trong mờ

Túi PVC trong mờ

Túi PVC trong

Túi PVC trong

Túi nhựa PVC

Túi nhựa PVC

Túi nhựa PVC

Túi nhựa PVC

Túi nhựa PVC

Túi nhựa PVC

Túi nhựa PVC

Túi nhựa PVC

Túi nhựa PVC

Túi nhựa PVC

Túi xách nhựa

Túi xách nhựa

Túi nhựa PVC

Túi nhựa PVC

Túi rau câu

Túi rau câu

Túi viền thời trang

Túi viền thời trang

Hộp nhựa cứng quà tặng

Hộp nhựa cO...

Túi nhựa PVC

Túi nhựa PVC

Túi nhựa PVC

Túi nhựa PVC

Túi PVC mới

Túi PVC mới

Túi xách nhựa

Túi xách nhựa

sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr Nguyễn Đức
Giám Đốc
093 777 5467 - 0909 399 951

Thu Nguyễn
Quản lý sản phẩm - +61 452 388 999

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Băng rôn
Băng rôn
Băng rôn
Băng rôn
Túi nhựa
Túi nhựa
Túi nhựa
Túi nhựa
Túi hộp nhựa
Túi hộp nhựa
Túi Nhựa PVC
Túi Nhựa PVC
Túi Nhựa PVC
Túi Nhựa PVC
Túi Nhựa PVC
Túi Nhựa PVC
	 Túi Nhựa PVC
Túi Nhựa PVC
Túi xách nhựa
Túi xách nhựa
Túi xách nhựa
Túi xách nhựa
Hộp nhựa cứng quà tặng
Hộp nhựa cứng quà t...

Túi Nhựa PVC

Túi Nhựa PVC
Túi Nhựa PVC
Túi Nhựa PVC
Túi Nhựa PVC
Túi Nhựa PVC
Túi Nhựa PVC
Túi Nhựa PVC
Túi Nhựa PVC
	 Túi Nhựa PVC
Túi Nhựa PVC

Nhựa PC

Nhựa PC
Nhựa PC
Nhựa PC
Nhựa PC
Nhựa PC
Nhựa PC
Nhựa PC
Nhựa PC
Nhựa PC
Nhựa PC